Kredyty

Słownik

Oprocentowanie

Jest to procent odsetek przypisany do danego kredytu, podawany zazwyczaj w skali rocznej.