Kredyty

Słownik

Odsetki

Jest to procent jaki płacimy w zamian za otrzymanie kredytu/pożyczki.