Kredyty

Słownik

HIPOTEKA ZWYKŁA

Hipoteka zwykła – hipoteka ustalana zwykle w wysokości zaciąganego kredytu. Z reguły dodatkowym zabezpieczeniem dla banku na wypadek niewypłacalności dłużnika jest hipoteka kaucyjna opiewająca na wysokość potencjalnych, niespłacanych odsetek od kredytu. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od wysokości hipoteki bank zgodnie z prawem bankowym i innymi regulacjami prawnymi nie może wymagać spłaty kredytu o wartości wyższej niż wynosi rzeczywiste zadłużenie powiększone o ewentualne koszty jego windykacji.