Kredyty

Słownik

Banki komercyjne

Banki komercyjne (zwane kredytowymi) zajmują się obsługą finansową podmiotów rynkowych.
Działalność banków komercyjnych:
-działalność depozytowa (przyjmowanie i przechowywanie na określonych warunkach środków pieniężnych klientów banku)
-działalność kredytowa (udzielanie kredytów pożyczek i poręczeń)
-usługi operacyjne (prowadzenie rachunków bankowych klientów i dokonywanie na nich operacji finansowych).
Banki komercyjne można również podzielić na uniwersalne, czyli takie, które realizują wszystkie podstawowe operacje, i wyspecjalizowane, czyli koncentrujące się na określonych operacjach. Do banków komercyjnych należą banki hipoteczne, zgodnie z przepisami koncentrujące się na udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości.
Banki komercyjne odgrywają kluczową rolę w polskim systemie bankowym. Przypada na nie około 94% depozytów zebranych przez wszystkie banki i także około 94% udzielonych kredytów bankowych.