Kredyty

Słownik

Aval

czynność prawna polegająca na poręczeniu za cudzy dług wekslowy. Poręczyciel wekslowy (avalista) odpowiada za zapłatę weksla tak samo, jako osoba, za której dług wekslowy poręczył.