Kredyty

Ważny komunikat dla podmiotów przygotowujących projekty w ramach RPOWŚ 2014-2020

poleć drukuj

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca dokonała modyfikacji systemu SL2014 poprzez rozszerzenie pola Typ projektu i wprowadzenie do listy rozwijanej nazw Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI):

– Obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych,

– Obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna),

– Zintegrowana Inwestycja Terytorialna (ZIT).

W związku z powyższym, będąc na etapie opracowania wniosku należy wybrać odpowiedni typ projektu, adekwatny do obszaru OSI.

Zaznaczenie odpowiedniego typu projektu umożliwi prawidłowe monitorowanie wsparcia kierowanego na rzecz poszczególnych OSI.

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego


Tagi: