Kredyty

EFL Ubezpieczenia


Europejski Fundusz Leasingowy posiada w swojej ofercie szeroki pakiet ubezpieczeń.

 • EFL Komunikacja

Europejski Fundusz Leasingowy oferuje ubezpieczenia komunikacyjne dla nowych oraz używanych pojazdów, które mają zostać wyleasingowane lub leasingowane pojazdy używane. Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych została przygotowana przy współpracy z PZU S.A. oraz z Generali TU S.A.

Europejski Fundusz Leasingowy gwarantuje stałą wysokość składki przez cały okres na jaki została zawarta umowa leasingowa.

 • EFL Assistance

Europejski Fundusz Leasingowy w ramach assistance gwarantuje klientom pomoc w razie wystąpienia szkody lub awarii pojazdu a także w przypadku niespodziewanych zdarzeń w mieszkaniu. Ubezpieczenie zostało stworzone przy współpracy z INTER PARTNER ASSISTANCE.

Ubezpieczenie przygotowane jest dla leasingowanych nowych i używanych pojazdów: osobowych, kempingów i mikrobusów, przyczep kempingowych, przyczep ciężarowych o ładowności do 750 kg, ciężarowych o ładowności do 2 ton.

EFL Assistance może zostać zawarte w trzech wariantach do wyboru: Extra, Gold, VIP Exlusive, wersja PLUS. W ramach ubezpieczenia leasingobiorca może skorzystać z bezpłatnego pojazdu zastępczego (w wariancie VIP Exlusive w przypadku kradzieży leasingowanego pojazdu nawet do 30dni). EFL oferuje tzw. „kierowcę zastępczego” (w przypadku rozszerzenia wybranego wariantu o wersję PLUS), który za Klienta wykona wszystkie czynności związane z obsługą pojazdu, np. dokona przeglądu okresowego, wymieni ogumienie.

Assistance dla zdarzeń w mieszkaniu w wariancie Gold i VIP Exlusive, zapewnia min. pomoc hydraulika, ślusarza.

 • EFL Ochrona prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej gwarantuje leasingobiorcy, osobom korzystającym z leasingowanego pojazdu, oraz pasażerom pomoc w trudnych sytuacjach związanych z ruchem pojazdu oraz zwrot poniesionych w związku z tym niezbędnych kosztów obrony interesów lub dochodzenia swych spraw, np. na wskutek wypadku samochodowego. Produkt stworzony został z pomocą Concordia Polska TUW. EFL Ochrona prawna daje:

 • pomoc prawa w każdej sytuacji związanej z ruchem drogowym – możliwość skorzystania z prawników wskazanych przez Ubezpieczyciela (koszty ponosi Ubezpieczyciel) lub z prawników wybranej przez Leasingobiorcę kancelarii adwokackiej (zwrot poniesionych kosztów wynagrodzenia),
 • pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów obrony interesów lub dochodzenia swych praw, np: wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata,  
 • koszty sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego, 
 • opłaty i koszty postępowania administracyjnego,
 • koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej (jeżeli tak stanowi orzeczenie sądu),  
 • koszty notarialne, 
 • koszty tłumaczenia dokumentów, 
 • koszty podróży do sądu zagranicznego,
 • zapewnienie ochrony prawnej w dochodzeniu odszkodowań (także dochodzenie odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych), 
 • pomoc w ochronie prawnej umów dotyczących pojazdu (np. umowy na naprawę pojazdu w warsztacie)

 

 • EFL Życie

Ubezpieczenie przygotowane przy współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA.  Produkt gwarantuje spłatę rat leasingowych za Leasingobiorcę na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu do 6 m-cy łącznie w okresie trwania umowy, uniemożliwiającego mu regulowanie należności wynikających z umowy.

 • EFL Majątek

Ubezpieczenie majątkowe zostało przygotowane wspólnie z PZU S.A. Zapewnia ochronę leasingowanych maszyn i urządzeń o szerokim zakresie ochrony ubezpieczeniowej (all risk). Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:

 • maszyny i urządzenia użytkowane zarówno w jednej jak i kilku lokalizacjach, 
 • stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny,
 • maszyny budowlane (także samobieżne),
 • budynki i budowle (także domki campingowe, baraki, namioty).
 • mienie w transporcie.

 

 • EFL GAP

Produkt zapewnia ochronę finansową przed stratą finansową wynikającą ze spadku wartości pojazdu w przydatku szkody całkowitej lub kradzieżowej. Ochrona trwa przez cały okres trwania umowy leasingu. Produkt powstał przy współpracy doświadczonego ubezpieczyciela jakim jest Cardif Polska. 

EFL oferuje GAP RTI  Fakturowy (Return to Invoice), obejmujący szkodę w postaci różnicy pomiędzy wartością fakturową ubezpieczonego pojazdu, a wartością rynkową pojazdu w dniu szkody.

Warning: Use of undefined constant menufundusze - assumed 'menufundusze' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/webrange2/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/themes/leonis/menufundusze-page.php on line 68