Kredyty

BRE Bank S.A.


BRE Bank został utworzony w 1986r. jako Bank Rozwoju Eksportu. Bank specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw. Od 1994r. partnerem strategicznym jest Commerzbank AG, który w 1995r. stał się głównym akcjonariuszem spółki. Obecnie posiada 70% udziałów Banku.

Wraz z kilkunastoma spółkami strategicznymi bank tworzy Grupę BRE Banku zapewniającą kompleksową i nowoczesną ofertę usług finansowych. Bre Bank poprzez mBank i MultiBank prowadzi bankowość detaliczną.

BRE Bank zaliczany jest do grona najważniejszych instytucji finansowych w Polsce pod względem posiadanego kapitału, rozmiarów działalności, tempa rozwoju, różnorodności oferowanych produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej.

Wizytówka Banku:
Dane adresowe: ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
skr. poczt. 728
Dane kontaktowe:

tel. 022 829 00 00 centrala BRE Banku, ul. Senatorska
tel. 022 829 00 44 Oddział Korporacyjny Warszawa, ul. Królewska
faks: 022 829 00 33

 

Dane spółki:

Rok założenia: 1986
NIP: 526-021-50-88
REGON: 001254524
Kapitał spółki: 168.346.696 zł.
Zarząd:
 • Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu
 • Wiesław Thor – Wiceprezes Zarządu
 • Karin Katerbau – Wiceprezes Zarządu
 • Przemysław Gdański – Członek Zarządu
 • Hans Dieter Kemler – Członek Zarządu
 • Jarosław Mastalerz – Członek Zarządu
 • Christian Rhino – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Maciej Leśny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Ulrich Sieber – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Andre Carls – Członek Rady Nadzorczej
 • Teresa Mokrysz – Członek Rady Nadzorczej
 • Sascha Klaus – Członek Rady Nadzorczej
 • Waldemar Stawski – Członek Rady Nadzorczej
 • Jan Szomburg – Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Eric Strutz – Członek Rady Nadzorczej
 • Thorsten Kanzler – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000025237
Akcjonariat:  

 • Commerzbank Auslandsbanken Holding AG – 70%
 • ING Otwarty Fundusz Emerytalny – 5%
 • Free Float – 25%

Oferta banku:

Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw:
 •  gwarancje bankowe
 • zarządzanie rachunkiem
 • przelewy i przekazy
 • zarządzanie należnościami
 • zarządzanie płynnością
 • lokaty złotowe i walutowe
 • BRE Cash – obsługa gotówkowa
 • Karty przedpłacone
 • Instrumenty pieniądza elektronicznego
 • Pakiety EFEKT
 • Finansowanie bieżącej działalności
 • Finansowanie inwestycji i rozwoju 
 • Finansowanie transakcji handlowych
 • Zagraniczne transakcje handlowe
 • Inwestowanie nadwyżek
 • Zarządzanie ryzykiem rynkowym
 • Karty płatnicze
Oferta dla dużych przedsiębiorstw:
 • Gwarancje
 • Oferta dla samorządów i uczelni wyższych
 • Oferta dla sądów i prokuratur
 • Zarządzanie rachunkiem
 • Przelewy i przekazy
 • Zarządzanie należnościami
 • Zarządzanie płynnością
 • BRE Cash – obsługa gotówkowa
 • Karty przedpłacone
 • Instrumenty pieniądza elektronicznego
 • Finansowanie bieżącej działalności
 • Finansowanie inwestycji i rozwoju
 • Finansowanie transakcji handlowych
 • Zagraniczne transakcje handlowe
 • Inwestycje kapitałowe
 • Zarządzanie ryzykiem rynkowym
 • Zarządzanie środkami finansowymi
 • Doradztwo finansowe
 • Usługi powiernicze
 •  Karty płatnicze
Fundusze unijne:
 • Oferta BRE Banku dla inwestorów – kredyt BRE-UNIA
 • Oferta BRE Banku dla wykonawców oraz dostawców
 • Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Kredyt EBI
Warning: Use of undefined constant menubanki - assumed 'menubanki' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/webrange2/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/themes/leonis/banki-page.php on line 67