Kredyty

Zgłoszenie robót budowlanych


 

……………………… dnia ………………..

 

 

 

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ………………………………………..

 

 

Wnioskodawca:

………………………………………………..

zam. ………………………………………..

 

 

 

 

Zgłoszenie robót budowlanych

 

 

W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

………………………………………………….

           Podpis

 

 

 

Załączniki:

1. szkic inwestycji

2. pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi