Kredyty

Wnioski budowlane / Nieruchomości


Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO zawarta dnia ………………………………….. w………………………………………………………… pomiędzy :…

Więcej

Umowa o wybudowaie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO zawarta dnia ………………………………….. w ………………………………………………………. pomiędzy :…

Więcej

Umowa o roboty budowlane

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta dnia…………………………… w ………………………………………………………………… pomiędzy: ………………………………………………………….. z siedzibą w…

Więcej

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

Wrocław, 11.10.2000 r. Prezydent Miasta Wrocławia wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Wrocławia we Wrocławiu ul. Mokra…

Więcej

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

Wrocław, 2 stycznia 2003 r. Starosta Powiatowy We Wrocławiu wnioskodawca: Jan Nowak zam. Wrocław ul. Nowacka 1 Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych Uprzejmie proszę o: wyznaczenie geodety do dokonania czynności…

Więcej

Wniosek o przekazanie

Wrocław, 11 października 2000 r. Prezydent Miasta Wrocławia Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta We Wrocławiu Wnioskodawca: Jan Nowak zam. we Wrocławiu ul. Nowacka 1 Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie…

Więcej

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

………………. dnia ………………………. Kierownik Urzędu Rejonowego w ……………………………………….. Wnioskodawca: ……………………………………………….. zam. …………………………………………..

Więcej

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

…………………. dnia ……………………. Kierownik Urzędu Rejonowego w ……………………………………….. Wnioskodawca: ……………………………………………….. zam….

Więcej

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

Wrocław, 11 października 2000 r. Wojewoda dolnośląski we Wrocławiu Wnioskodawca: Jan Nowak zam. we Wrocławiu ul. Nowacka 1 Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków Wnoszę o wydanie pozwolenia…

Więcej

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

……………………….. dnia ………………………… Kierownik Urzędu Rejonowego w ……………………………………….. Wnioskodawca:…

Więcej

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

……………………. dnia …………………. Kierownik Urzędu Rejonowego w ……………………………………….. Wnioskodawca: ……………………………………………….. zam….

Więcej

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie

Wrocław, 11 października 2000 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji w Warszawie Wnioskodawca: Gustaw Nehring zam. 33666 Monachium, Niemcy, Salatstr. 3, Pełnomocnik: Andrzej…

Więcej

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

Wrocław, 11 października 2000 r. Prezydent Miasta Wrocławia Urząd Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami we Wrocławiu Wnioskodawca: Jan Nowak Spółka z o.o. we Wrocławiu ul. Nowacka 1 Wniosek o…

Więcej

Zgłoszenie robót budowlanych

……………………… dnia ……………….. Kierownik Urzędu Rejonowego w ……………………………………….. Wnioskodawca: ……………………………………………….. zam….

Więcej