Kredyty

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości


 

Wrocław, 11.10.2000 r.

Prezydent Miasta Wrocławia

 

 

 

wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Wrocławia

                        we Wrocławiu

ul. Mokra 11

56-555 Wrocław

reprezentowany. przez Zarząd

w osobie Adam Kowal – prezes

 

 

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Wrocławia, którego jestem statutowym przedstawicielem wnoszę o:

O bez przetargowe przekazanie nam, jako Stowarzyszeniu prowadzącemu działalność charytatywną, na mocy art. 31 i art. 37 ust. 2 kpt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Rybacka 10, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 123 o powierzchni 999 m2 ze sprzedażą budynku, w którym mieści się obecnie Urząd Skarbowy. Jednocześnie w oparciu o przepis art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o rozłożenie ceny sprzedaży budynku na równe raty, na okres 100 lat.

Adam Kowal – Prezes