Kredyty

Bank Ochrony Środowiska proponuje kredyty technologiczne

poleć drukuj

Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje kredyty finansujące inwestycje w nowe technologie. Kredyty udzielane są we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Przedsiębiorcy wdrażający w swoich firmach technologie stosowane na świecie nie dłużej niż 5 lat mogą l iczyć na kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oferta jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie wydatków związanych z zakupem nowych technologii oraz ich wdrożeniem w przedsiębiorstwie.

Po zakończeniu inwestycji i uruchomieniu produkcji w oparciu o wprowadzone rozwiązania, przedsiębiorca może ubiegać się, za pośrednictwem BOŚ S.A., o dofinansowanie zaciągniętego kredytu.

Dofinansowanie udzielane jest przez BGK ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W praktyce oznacza to możliwość umorzenia przez BOŚ S.A. nawet do 90% kwoty przyznanego kredytu.

Warunkiem przyznania Kredytu Technologicznego (a następnie umorzenia kredytu), jest przedstawienie opinii jednostki naukowej lub centrum badawczo-rozwojowego, potwierdzającej, że wdrażana technologia jest technologią nową. W związku z tym, Bank Ochrony Środowiska nawiązał współpracę z ogólnopolskim Centrum Innowacji, które zapewnia przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem Kredytu Technologicznego, pełne wsparcie w zakresie sporządzania opinii na temat poziomu innowacyjności projektowanych rozwiązań, jak również późniejszego wdrożenia samej technologii.


Tagi: