Kredyty

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych


…………………………, dnia……………

…………………………………………..

  imię i nazwisko, stanowisko

 

                                                                                                   …………………………………………..

                                                                                                  …………………………………………..

                                                                                                  …………………………………………..

                                                                                                                  pracodawca

 

   

 

 

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY

NA UŻYCIE SAMOCHODU PRYWATNEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

 

   

Proszę o wyrażenie zgody na użycie mojego prywatnego samochodu do celów służbowych.

Marka pojazdu ………………………………………… nr rejestracyjny ……………………………………………

Zamierzam się udać do ……………………………. w ………………………………………………………………..

w celu ………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

                                                                                     …………………………………..

                                                                                              pracownik