Kredyty

Arkusz spisu z natury środków trwałych


 

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA   ………………………………

 

NUMER ARKUSZA SPISOWEGO:

 

 

 

 

 

SPIS NA DZIEÑ:

 

 

 

 

SPIS ROZPOCZÊTO DNIA …………… O GODZ. ………. SPIS ZAKOÑCZONO DNIA …………… O GODZ. ………

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA SPISOWA:

1

PRZEWODNICZ¡CY

 

 

 

 

2

CZŁONEK

 

 

 

 

3

CZŁONEK

 

 

 

 

 

 

 

 

LP.

NR INWENTARZOWY

NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO

ILIŚÆ ZAREJESTR.

DATA REJESTRACJI

UŻYTKOWNIK / UWAGI