Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Podziękowanie dla pracownika za postawę podczas napadu


 

PODZIÊKOWANIE DLA PRACOWNIKA ZA JEGO ZACHOWANIE PODCZAS NAPADU

 

 

…………, dnia ……………………..

Adresat: ……………………………

Szanowny Panie,

 

chciałbym Pana wyróżnić i podziękować za przytomne zachowanie się podczas wczorajszego incydentu w sklepie.

Dowiedzieliśmy się, że napad na naszą klientkę mógłby się skończyć tragicznie, gdyby nie Pańska przytomność umysłu i odważne działanie. Dzięki Panu została ona w porę przewieziona na oddział intensywnej terapii i jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Jesteśmy dumni, że jest Pan pracownikiem naszej firmy.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

                           ………………………(podpis)