Kredyty

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokryciaINFORMACJA O OTRZYMANIU CZEKU BEZ POKRYCIA

 

 

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:…………………………….

 

 

Szanowny Panie,

 

niniejszym informuję, że czek nr ………………………………………, który wystawiliście Państwo dnia ……………….. został zwrócony przez bank z uwagą  „bez pokrycia”.

Ponieważ czek został wystawiony w okresie przedświątecznym, wierzę, że doszło do jakiegoś przeoczenia lub pomyłki. Liczę na to, że szybko naprawicie Państwo błąd  i otrzymam nowy, potwierdzony czek na kwotę …………………….. oraz dodatkowo na kwotę ……………………………, stanowiącą koszty bankowe, które zmuszony byłem opłacić (załączam notę).

Szybkie działanie Państwa pomoże w rychłym wyjaśnieniu pomyłki.

 

 

Z poważaniem,

 

……………………………………………………

(podpis)