Kredyty

Słownik

Wniosek kredytowy

Składany przez Kredytobiorcę na formularzu bankowym wniosek o udzielenie kredytu.