Kredyty

Słownik

Weksel własny in blanco

Prawna forma zabezpieczenia spłaty kredytu – jest to papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej przez wystawcę weksla.