Kredyty

Słownik

Pożyczka lombardowa

Pożyczka udzielana pod zastaw papierów wartościowych oraz wartościowych przedmiotów o charakterze użytkowym, jak biżuteria, obrazy.