Kredyty

Słownik

Pożyczka

Jak sama nazwa wskazuje. Polega na udzieleniu przez osobę fizyczną środków pieniężnych na określony czas.