Kredyty

Słownik

Poręczenie cywilne

W oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (art.876-887 K.c.) w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.