Kredyty

Słownik

Orocentowanie stałe

Jest to oprocentowanie które w dniu brania kredytu nie ulega zmianie w okresie kredytowania.