Kredyty

Słownik

Opłaty manipulacyjne

Jednorazowa prowizja, która czasami dołączana jest do rachunku przy udzielaniu kredytu na rachunku bieżącym lub przy pożyczce.