Kredyty

Słownik

Linia dyskontowa

Limit kredytowy przyznawany przez bank klientowi, który do oznaczonej wysokości może dyskontować w danym banku weksle w okresie obowiązywania umowy o linię dyskontową.