Kredyty

Słownik

Deprecjacja pieniądza

Zjawisko obniżenia się (z reguły w wyniku inflacji) siły nabywczej pieniądza. Na rynku międzynarodowym deprecjacja przejawia się obniżeniem kursu danej waluty w stosunku do innych walut (w praktyce oznacza to, że raty kredytów zaciągniętych w walutach obcych rosną).