Kredyty

Nowy produkt strukturyzowany połączony z lokatą w Eurobanku

poleć drukuj

Trwają zapisy na nowy produkt inwestycyjny eurobanku przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.. Składa się on z produktu strukturyzowanego i wysoko oprocentowanej lokaty. To sposób na osiągnięcie potencjalnych zysków z inwestycji – nawet do 45%, bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.

Najważniejsze cechy produktu

Oferta obejmuje produkt strukturyzowany „Top 5 Polscy Giganci”, który jest inwestycją opartą na  ubezpieczeniu na życie i dożycie, oraz promocyjną lokatę o oprocentowaniu 8% w skali roku. Z produktu strukturyzowanego klient może uzyskać zysk nawet do 45% w ciągu 3 lat trwania inwestycji, bez podatku od zysków kapitałowych, a także bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału. Wysokość zysku z inwestycji uzależniona jest od notowań akcji pięciu czołowych polskich spółek giełdowych, wchodzących w skład indeksu WIG20 na przestrzeni 3 lat (KGHM POLSKA MIEDŹ S.A, PZU S.A., PKN ORLEN S.A., PKO BP,  PGE S.A). Minimalna kwota inwestycji to 5000 złotych. Zarówno bank, jak i ubezpieczyciel nie pobierają żadnych dodatkowych opłat oraz prowizji za przystąpienie do inwestycji. 

Warunki oferty

Zainwestowane przez klienta środki finansowe w okresie zapisów, czyli od 27.08.2012 do 23.09.2012, trafiają najpierw na atrakcyjnie oprocentowaną lokatę (8% w skali roku). Po zakończeniu okresu zapisów odsetki z lokaty przekazywane są na konto klienta i od razu są do jego dyspozycji, a kapitał przekazywany jest w formie ubezpieczenia na życie i dożycie na produkt strukturyzowany. Inwestycja trwa 3 lata. W tym czasie klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. Po zakończeniu tego okresu klient otrzymuje gwarantowane świadczenie w wysokości 100,1% zainwestowanej kwoty, wraz z potencjalnie wypracowanym zyskiem – PREMIĄ. „Warunkiem wypłaty PREMII jest utrzymanie się ceny akcji 5 czołowych polskich spółek giełdowych w okresie inwestycji, w przedziale 65% – 135% wartości początkowej. Nawet jeśli w pierwszych dwóch latach zakładany przedział zostanie przekroczony, klient nadal ma szansę otrzymać najwyższa premię na koniec tego okresu ” – mówi Jacek Stachowiak, ekspert eurobanku ds. ubezpieczeń. 

Największe korzyści oferty „TOP 5 Polscy Giganci”

• niska minimalna kwota inwestycji – 5000 zł,
• atrakcyjne oprocentowanie lokaty promocyjnej – 8% w skali roku,
• możliwość uzyskania nawet do 45% zysku (tzw. premii) po zakończeniu 36-miesięcznego okresu inwestycji
• możliwość osiągnięcia zysku niezależnie od sytuacji rynkowej – zarówno przy wzroście, jak i spadku notowań
• gwarancja ochrony kapitału po zakończeniu 36-miesięcznego okresu inwestycji
• ubezpieczenie na życie i dożycie przez cały okres inwestycji,
• brak ryzyka walutowego,
• zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, uzyskanych po 3 latach ewentualnych zysków z produktu strukturyzowanego,
• możliwość wskazania uposażonego – osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

 

Jak skorzystać z oferty?

Oferta jest dostępna w wybranych placówkach eurobanku. Aby skorzystać z oferty, należy posiadać konto osobiste w eurobanku i być w wieku od 18 do 77 lat. Okres zapisów trwa wyłącznie do 23.09.2012 r. Klient ma możliwość rezygnacji z produktu zarówno w okresie zapisów jak i podczas okresu ubezpieczenia. Jednak rozwiązanie umowy w okresie ubezpieczenia nie gwarantuje zwrotu 100% wpłaconych środków.

Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia lokat promocyjnych określa regulamin lokaty promocyjnej zakładanej do produktu lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci. Szczegóły dotyczące produktu strukturyzowanego (okres zapisów, sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela) oraz warunki wypłaty premii są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dostępnych w placówkach Banku.

Euro Bank S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego. Decyzja o zawarciu transakcji i wartości zainwestowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Euro Bank S.A. pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego.

Premia z produktu strukturyzowanego Top 5 Polscy Giganci nie jest gwarantowana. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Klient musi się liczyć z możliwością utraty do 16% zainwestowanych środków.

źródło: Euro Bank


Tagi: , , , ,