Kredyty

Citi Bank włącza się w działania ekologiczne

poleć drukuj

22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Citi Handlowy jako bank od lat zaangażowany w działania proekologiczne promuje taką postawę wśród swoich pracowników, i przypomina o osiągnięciach na tym polu w trwającym od poniedziałku Tygodniu dla Ziemi.

 

Od wprowadzenia Planu Zarządzania Środowiskiem w 2007 roku o połowę spadła ilość odpadów komunalnych banku, zużycie wody zmalało o 31%, a energii elektrycznej – o prawie 15%. Ponadto w 2008 roku Citi Handlowy uruchomił program „Więcej Drzew Dzięki Tobie” w ramach którego w imieniu każdego klienta, który zrezygnuje z otrzymywania papierowych wyciągów na rzecz wyciągów elektronicznych sadzi jedno drzewo – dzięki akcji rośnie już 419 000 roślin.

Tydzień dla Ziemi zakłada nie tylko działania edukacyjne, ale i akcje ekologiczne – np. Udostępnienie specjalnych pojemników na odpady niebezpieczne (żarówki, świetlówki,zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, etc.)

Najważniejszą regulacją, która systematyzuje działania ekologiczne banku jest wprowadzony w 2007 roku Plan Zarządzania Środowiskiem. Główne założenia Planu opierały się na wprowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów, zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej oraz emisji CO2. Z czasem Plan został rozwinięty o inicjatywy związane z oszczędnością wody i papieru. Zgodnie z jego wytycznymi wszystkie lokalizacje banku są na bieżąco monitorowane w zakresie zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej, ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz emisji gazów cieplarnianych.

W 2011 r. dodatkowo przeprowadzono audyt środowiskowy wszystkich posiadanych lokalizacji, na podstawie, którego stworzono bazę danych zawierającą informacje dotyczącą specyfiki środowiskowej danej jednostki, oraz postępowania i zarządzania wodą, odpadami, emisjami dla każdej z tych placówek.

Wszystkie budynki biurowe w całej Polsce są ponadto objęte specjalnym systemem segregacji odpadów, którego wysoka efektywność wiąże się w szczególności z usunięciem koszy spod biurek i udostępnieniem pracownikom „stacji do segregacji” składających się z 3 oddzielnych pojemników na: papier, plastik/szkło/metal i odpady komunalne.

Co ważne działania ekologiczne Banku zostały docenione – we wrześniu 2011 r. za działania na rzecz ochrony środowiska Citi Handlowy zdobył certyfikat Zielone Biuro. Jest również jedynym podmiotem w Polsce, który odpowiada na rozszerzone badanie Carbon Disclosure Project.

Źródło: Citi Handlowy


Tagi: , , , ,