Kredyty

Kolejne pieniądze przyznano z Europejskiego Funduszu Społecznego

poleć drukuj

Pieniądze na utworzonych miejsc opieki medycznej w Centrum Dziennej Opieki I Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce oraz rozwój teleopieki i telerehabilitacji dla niesamodzielnych mieszkańców Kielc trafią do beneficjentów. Umowy na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł. z przedstawicielami Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Fundacji Gospodarczej „Euro-Partner” podpisał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w obecności Adama Żebrowskiego, wicedyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych na realizacje projektu „Centrum Dziennej Opieki I Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielce (Kielce i Wiśniówka) o łącznej wartości 1 892 368,80 zł. podpisał ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej.

W ramach projektu utworzonych zostanie 50 miejsc dziennej opieki medycznej w Centrum Dziennej Opieki I Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce. Przedsięwzięcie to pozwoli objąć opieką 200 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkających w aglomeracji Miasta Kielce oraz gminy Masłów.

– Osoby niepełnosprawne i starsze oraz te wymagające domowej opieki hospicyjnej znajdą pełne profesjonalne wsparcie w ramach dziennego pobytu w Centrum w Wiśniówce. Tam uzyskają wsparcie w postaci usług medycznych, fizjoterapii i terapii zajęciowej. W ramach przedsięwzięcia Centrum świadczyć też będzie również usługi opieki środowiskowej i pielęgniarskie w domu pacjentów, którzy z różnych powodów nie mogą fizycznie dotrzeć do Centrum – wyjaśnił ks. Krzysztof Banasik. Jak dodał w Centrum zatrudnionych zostanie 17 osób i zorganizowana tam wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Kolejnym beneficjentem z którym podpisano umowę był Paweł Przybysławski, prezes Fundacji Gospodarczej „Euro-Partner”. W ramach projektu „Teleopieka i telerehabilitacja szansą dla niesamodzielnych mieszkańców Kielc oraz ich opiekunów na życie BEZ BARIER” o łącznej wartości 432 990,19 zł. zwiększony zostanie dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla 180 osób zamieszkałych, uczących się bądź zatrudnionych w Kielcach.

– Usługi zdrowotne świadczone będą w formie 24 godzinnej teleopieki medycznej. Projekt zakłada monitoring, wsparcie w rekonwalescencji osób z chorobami kardiologicznymi, rehabilitację i wsparcie zdrowia psychicznego osób zależnych oraz ich opiekunów – wylicza Paweł Przybysławski, prezes Fundacji. Jak dodaje, wdrożenie teleopieki i telerehabilitacji nastąpi poprzez zakup bezobsługowej opaski telemedycznej oraz udostępnienie jej bezpłatnie.

– W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujemy wsparciem osoby niepełnosprawne i seniorów. Dbając o ludzi starszych oferujemy im usługi zdrowotne – zaznaczył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Jak dodał, podpisane dziś projekty na ponad 2,3 mln zł. są świetnie przemyślane. Cieszę się, że w naszym województwie dzieją się rzeczy niezwykle istotne i ważne dla osób starszych, których przybywa. Często nie wymagają oni hospitalizacji tylko potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i poprawy ich sytuacji zdrowotnej – mówił Piotr Żołądek.

Źródło: www.swietokrzyskie.pro


Tagi: