Kredyty

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu


INFORMACJA O ZAGUBIENIU TOWARU PODCZAS TRANSPORTU

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informujemy, że przekazany nam do naprawy zapalnik został naprawiony i odesłany dnia …………. Przewoźnikiem była firma …………….. Ponieważ dotychczas nie otrzymaliście Państwo naszej przesyłki przypuszczamy, że być może zaginęła podczas transportu. Natychmiast po otrzymaniu zapytania Państwa dotyczącego zapalnika skontaktowaliśmy się z firmą przewozową, która zobowiązała się do znalezienia przesyłki i udzielenia nam informacji w ciągu czternastu dni.

Jeśli w tym czasie przesyłka odnajdzie się, niezwłocznie ją Państwu przekażemy. Jeśli zaś okaże się, że przesyłka została zagubiona, prześlemy czek o równowartości zagubionego zapalnika.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i pozostajemy z wyrazami szacunku,

 

……………………………………

(podpis)