Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru


 

INFORMACJA O NIEPRZYJÊCIU ZWROTU TOWARU

……………………, dnia……….

 

Adresat:……………………………

Otrzymaliśmy Państwa zamówienie z dnia …………………….., nr……………………….. (załączamy kopię) i zgodnie z zawartymi w nim warunkami zrealizowaliśmy wysyłkę. Następnie bez żadnego uzasadnienia otrzymaliśmy anulowanie wyżej wymienionego zamówienia.

Ponieważ towar został wysłany zgodnie z instrukcjami i warunkami zawartymi w Państwa zamówieniu, uważamy, że w pełni wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań umownych.

Zastrzegamy sobie zatem pełne prawo do roszczeń związanych z niewypełnieniem zobowiązań umowy z Państwa strony.

 

 

Z poważaniem,

 

 

…………………………………….

(podpis)