Kredyty

Słownik

Kredyt społeczny

Model w którym próbuje się sprawić by emisja pieniądza zależała nie od banku, lecz od każdego poszczególnego podmiotu który zobowiązywał by się wykonać coś użytecznego: emisja pieniądza zależała by od robotnika, przedsiębiorcy, biurokratycznego menedżera.