Kredyty

Słownik

Kredyt Budowlany

Rodzaj kredytu przeznaczony na finansowanie inwestycji mieszkaniowej długoterminowy kredyt, zwykle zabezpieczony hipotecznie, umożliwiający zakupienie na własność domu lub mieszkania. Kredyty mieszkaniowe stanowią istotny element oferty kredytów konsumpcyjnych. Procedura oceny zdolności kredytowej przy przyznawaniu tego typu pożyczek opiera się na dwóch zasadniczych kryteriach: zdolności do spłaty zadłużenia oraz współczynniku wartości zadłużenia.