Kredyty

Słownik

Escrow

Escrow jest to transakcja powiernicza, której zadaniem jest zabezpieczenie interesów sprzedawcy i kupującego. Bezpieczeństwo stron uzyskuje się dzięki uczestnictwu neutralnego powiernika, który nadzoruje realizację umowy oraz rozstrzyga ewentualne spory. W rozliczeniach stosowany jest często rachunek powierniczy (ang. escrow account) – jest to specjalny rachunek bankowy służący do zabezpieczenia wykonania zobowiązań pieniężnych kontrahentów.