Kredyty

Bank płaci klientowi, a nie klient bankowi.

poleć drukuj

17 listopada rozpoczyna swoją dziłalność Alior Bank. Obecnie przedstawia swoją ofertę i strategię, którą można nazwać w skrócie: „Bank płaci, klientowi, a nie klient banowi.”

Oferta dla klientów indywidualnych i biznesowych

Uniwersalny i ogólnopolski Alior Bank obsługuje segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego.

Klienci biznesowi

Najbardziej konkurencyjne produkty dla przedsiębiorców oraz mikro/małych i średnich firm to Rachunek Zarabiający oraz Efektywny. Rachunek Zarabiający jest pierwszym na rynku rachunkiem, za który to bank płaci firmie, a nie firma bankowi. Bank oferuje bezpłatne prowadzenie rachunku i 20 darmowych przelewów elektronicznych miesięcznie. Ponadto Alior Bank wypłaca firmie miesięcznie kwotę 50 zł przy średniomiesięcznym saldzie rachunku równym bądź przekraczającym 9.000 zł. Z kolei Rachunek Efektywny w opłacie miesięcznej 30 zł obejmuje 5 wpłat gotówkowych oraz 30 przelewów elektronicznych. W ramach Rachunku Biznes Komfort, przeznaczonego dla przedsiębiorstw, Alior Bank zaproponował w ramach opłaty miesięcznej 110 zł – 100 przelewów elektronicznych, 2 konta pomocnicze i bezpłatne wydanie do 3 kart debetowych, natomiast w przypadku Rachunku Biznes Optymalny – indywidualnie wynegocjowane z Doradcą Bankowym stawki opłat i prowizji oraz możliwość ustalenia miesięcznego ryczałtu. Już od grudnia Alior Bank zaoferuje wszystkim firmom usługę AutoDealingu, dostępną dotychczas tylko dla największych graczy na rynku finansowym. Narzędzie to umożliwi zawieranie transakcji walutowych oraz zakładanie lokat w oparciu o bieżące kwotowania na rynku międzybankowym. Bank nie będzie stosował marż przy transakcjach wymiany walut w stosunku do przedsiębiorców, którzy wybiorą Alior Bank, jako swój główny bank (75% obrotu).

Klienci indywidualni

Do najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych elementów oferty dla klientów indywidualnych należy pierwsze na rynku konto osobiste oferujące wszystkie bankomaty w Polsce i na świecie bez opłat oraz automatyczną lokatę nocną (overnight), na której połowa środków z konta zarabia każdej nocy 11% w skali roku, bez opłat za prowadzenie konta i bez innych dodatkowych obostrzeń dotyczących wypłat. Ponadto bank udostępni Klientom: 12-miesięczną „Lokatę Rekomendacyjną”, na której rekomendujący i rekomendowany zarabiają aż 10% w skali roku. Absolutną nowością na rynku będzie 3–letnia Lokata „Dochód i Samochód”. Lokata ta gwarantuje, Klientowi, bezpłatny samochód w trakcie jej trwania (bank pokrywa koszty leasingu) oraz oprocentowanie 3% w skali roku. Klient ma możliwość wykupu samochodu po 3 latach za odsetki z lokaty. Już wkrótce uruchomiona zostanie funkcjonalność, pozwalającą Klientom na zakładanie wszystkich lokat z oferty za pośrednictwem Internetu – bez konieczności wychodzenia z domu i zakładania konta osobistego w Alior Banku. Aby założyć lokatę internetową, wystarczy dokonać przelewu na wskazane konto.

Wśród kart kredytowych w ofercie znajdą się m.in. najlepsza karta lotnicza oraz karta dla kierowców. Dokonując wszelkich płatności kartą lotniczą, jej właściciele zbierają mile lotnicze, które będą mogli wymienić na loty we wszystkich liniach lotniczych. Z kolei właściciele karty dla kierowców otrzymają „do skarbonki” kwotę odpowiadającą 1% wartości zakupów dokonanych za pomocą karty. Środki te będą mogli przeznaczyć na ubezpieczenie OC i AC samochodu. Oprócz tego posiadacze kart otrzymają co miesiąc zwrot 1% kwot wydanych na dowolnej stacji benzynowej na paliwo. Wszyscy posiadacze karty dla kierowców będą mogli korzystać ze zniżek w wybranych myjniach, u dilerów aut, na stacjach napraw pojazdów bądź u sprzedawców części zamiennych.

Strategia i zasady rozwoju

Klienci otrzymują informacje o tym, z czego składa się ich zysk i zysk banku. Bank dzieli się także z Klientami informacjami o bieżącej sytuacji i planach na przyszłość. Zrównoważony rozwój portfela depozytów i kredytów w oparciu o wskaźnik 1,5:1, stała rezerwa 500 mln złotych płynnych aktywów oraz brak spekulacyjnych inwestycji, w tym w jakiekolwiek toksyczne aktywa, zapewniają bezpieczeństwo Alior Banku. Stabilność gwarantuje również wysoki kapitał własny w wysokości 1,5 mld zł, który plasuje Alior Bank, już od początku działalności, wśród dziesięciu największych banków w Polsce. Kapitał ten umożliwia samowystarczalność finansową, bez konieczności zaciągania linii kredytowych na rynku międzybankowym oraz dużą rezerwę środków na finansowanie długotrwałego rozwoju.

System Bankowości Internetowej

Alior Bank udostępni swoim klientom przejrzysty i wygodny System Bankowości Internetowej, zapewniający stały dostęp do produktów i operacji bankowych. Będzie on wspólny dla Klientów indywidualnych i firm, z przejrzystym i wygodnym interfejsem, oferujący personalizację zawartości i wyglądu pulpitu, przyjazną pomoc kontekstową, walidację oraz podpowiedzi i komunikaty w systemie. Nowoczesne funkcje tego systemu obejmują podpisywanie umów przez Internet, aktywację lokaty nocnej dla Klientów indywidualnych, natomiast specjalnie dla firm: klucz elektroniczny, wielopodpis, moduł importu i eksportu danych oraz paczki zleceń. Docelowo, oprócz bankowego, w systemie zostaną zintegrowane moduły: inwestycyjny, skarbowy i maklerski.

System Bankowości Internetowej jest łatwo dostępny i bezpieczny. Poza klasyczną formą dostępu za pomocą komputera, możliwe jest użytkowanie specjalnej wersji systemu dostosowanej do urządzeń mobilnych: telefonów komórkowych i palmtopów. Bankowość internetowa jest dostępna 24 godziny na dobę i nie wymaga instalowania dodatkowych elementów ani specjalnej konfiguracji przeglądarki internetowej. Bezpieczeństwo systemu jest zapewnione przez hasło maskowane i klawiaturę ekranową, obrazek bezpieczeństwa – dodatkowy element zwiększający bezpieczeństwo logowania, kody SMS do potwierdzania operacji i podpisywania umów oraz serwery zabezpieczone najnowszym certyfikatem VeriSign Class 3 Extended Validation.

Oddziały Alior Banku

Nowoczesne oddziały, ich atrakcyjne lokalizacje oraz innowacyjne urządzenia będą znakiem rozpoznawczym Alior Banku. W wyborze lokalizacji oddziałów, ustalaniu ich godzin pracy oraz parametrów oferowanych produktów aktywnie uczestniczyli przyszli Klienci banku – 2300 członków Rad Założycielskich, które powstały podczas bezpośrednich spotkań z lokalnymi liderami opinii w całym kraju oraz ponad 74.000 uczestników internetowego konkursu „Zbuduj z nami nowy bank!”.

Alior Bank jest polską spółką i podlega Komisji Nadzoru Finansowego. Depozyty gromadzone przez Klientów w Alior Banku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Tagi: