Kredyty

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika


………………………………………….                                                                                 ………………………………………………                                 

    (imię i nazwisko pracownika, adres)                                                                                                   (miejscowość data)

 

 

                                                                                                     …………………………………………..

                                                                                                     …………………………………………..

                                                                                                     ………………………………………….

(nazwa pracodawcy adres)

 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę

przez pracownika

 

 

 

Z dniem …………………………………..  wypowiadam umowę o pracę. Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia ………………………………………………

 

 

 

                                                                                 …………………………………………

                                                                                          (podpis pracownika)