Kredyty

Zwrot prezentu ze względu na etykę zawodową


 

ZWROT PREZENTU ZE WZGLÊDU NA ETYKÊ ZAWODOW¡

…………………., dnia………….

Adresat:…………………………..

Szanowny Panie,

 

miło mi z powodu okazanej wdzięczności i prezentu otrzymanego na okoliczność…………. Niestety nie mogę go przyjąć.

Jako urzędnik muszę dbać o swoją reputację bezstronnego pracownika, dlatego przyjęcie prezentu mogłoby podważyć mój autorytet.

Cenię sobie Pańską wdzięczność, łączę wyrazy szacunku.

                                                                                      …………………………..(podpis)