Kredyty

Zawiadomienie o nieskorzystaniu z zaproszenia na kolację służbową


 

ZAWIADOMIENIE O NIESKORZYSTANIU Z ZAPROSZENIA NA KOLACJÊ (SŁUŻBOW¡)

………………, dnia ……………

Adresat:…………………………

Szanowny Panie,

 

oboje z mężem wysoko sobie cenimy otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w uroczystej kolacji, organizowanej dnia ……………….., z okazji ……………………………………. Z przykrością jednak muszę powiadomić, że na ten dzień mamy inne, wcześniej zaplanowane, zobowiązania.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję na rychłe wspólne spotkanie.

 

     Z poważaniem,

           …………………………(podpis)