Kredyty

Przeproszenie za niewłaściwe zachowanie


 

PRZEPROSZENIE ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE

………………………, dnia ………………………

Adresat:………………………………………….

Szanowny Panie,

 

muszę przyznać, że moje zachowanie względem Pana na spotkaniu …………………..(rodzaj spotkania i data) było niewłaściwe.

Chciałbym Pana przeprosić i obiecać, że więcej się to nie powtórzy. Przykro mi tym bardziej, że nie mam żadnego konkretnego wytłumaczenia.

 

Z poważaniem,

                                   …………………………….(podpis)