Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Podziękowanie za udaną prezentację


 

PODZIÊKOWANIE ZA UDAN¡ PREZENTACJÊ

………….., dnia …………………….

Adresat: …………………………….

Szanowny Panie,

 

chciałbym podziękować za świetnie zorganizowaną i przeprowadzoną prezentację ……………………………………………………………………………………………………….(opis projektu).

Nie mam wątpliwości, że jego wykonanie powierzono nam przede wszystkim dzięki ogromowi włożonej przez Pana pracy oraz Pańskiemu zaangażowaniu.

 

Z poważaniem,

 

 

 

                       ……………………(podpis)