Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Informacja o nowym przedstawicielu firmy


 

INFORMACJA O NOWYM PRZEDSTAWICIELU FIRMY

………………., dnia ……………..

Adresat: …………………………

Szanowni Państwo,

niniejszym informuję, że nowym przedstawicielem firmy na terenie ……………………………. (nazwa miasta lub regionu) został mianowany Pan ……………………………………………. (imię i nazwisko). W………………………………………………………… (nazwa firmy) pracuje on już od dłuższego czasu i ma doświadczenia z niemal wszystkich dziedzin naszej produkcji.

Pan …………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) przyjedzie do …………………………………….. (nazwa miasta) dnia ………………………………………………….. i zgłosi się w Pańskim biurze, oczywiście, o ile nie ma Pan w tym czasie innych planów. Proszę o potwierdzenie proponowanego terminu spotkania.

 

Z poważaniem,

 

                                …………………………………….(podpis)