Kredyty

Gratulacje z powodu poszerzenia działalności firmyGRATULACJE Z POWODU POSZERZENIA

DZIAŁALNOŚCI FIRMY

 

 

 

……………………, dnia …………….

Adresat: ……………………………..

 

 

 

 

Szanowny Panie,

 

z ogromną satysfakcją dowiedzieliśmy się o poszerzeniu działalności Państwa firmy o ………………………………………………………………………………….(rodzaj działalności). Niewiele przedsiębiorstw może się pochwalić takimi rezultatami, jakie Państwu udało się osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie. Według nas ogromną część zasługi przypisać należy Pańskiej organizacji i bardzo pomysłowemu prowadzeniu firmy. Prosimy przyjąć nasze szczere gratulacje wraz z życzeniami wielu dalszych sukcesów.

 

Z poważaniem,

 

 

                            ………………………………………(podpis)