Kredyty

Pisma grzecznosciowe


Informacja o likwidacji sklepu

INFORMACJA O LIKWIDACJI SKLEPU       …………, dnia …………………. Adresat: ………………………..       Szanowny Panie,   niniejszym chciałbym Pana poinformować, że jesteśmy zmuszeni zakończyć naszą działalność…

Więcej

Informacja o nowej siedzibie firmy

INFORMACJA O NOWEJ SIEDZIBIE FIRMY         ………………….., dnia ………………. Adresat: ……………………………….       Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że przenieśliśmy się do nowego biurowca stanowiącego…

Więcej

Informacja o nowym przedstawicielu firmy

INFORMACJA O NOWYM PRZEDSTAWICIELU FIRMY         ………………., dnia …………….. Adresat: …………………………         Szanowni Państwo, niniejszym informuję, że nowym przedstawicielem firmy na terenie…

Więcej

Informacja o obniżce cen na niektóre towary

INFORMACJA O OBNIŻCE CEN NA NIEKTÓRE TOWARY         …………., dnia …………………. Adresat:…………………………         Szanowni Państwo, niniejszym zawiadamiamy o atrakcyjnej ofercie sprzedaży  w…

Więcej

Informacja o odniesionym sukcesie

INFORMACJA O ODNIESIONYM SUKCESIE         Do: Pracowników działu sprzedaży Od: Dyrekcji działu sprzedaży …………………………………………………. (nazwa firmy)     Dotyczy: Miesięcznych efektów sprzedaży    …

Więcej

Informacja o organizowanym kursie

INFORMACJA O ORGANIZOWANYM KURSIE         Do: Dział BHP Od: ……………………………………………..(imię i nazwisko)       Dotyczy: ……………………………………………………….(nazwa kursu)    …

Więcej

Informacja o otrzymaniu przesyłki

INFORMACJA O OTRZYMANIU PRZESYŁKI, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA WIZYTY         …….., dnia ………………. Adresat: ………………….       Szanowni Państwo,   niniejszym informujemy, że otrzymaliśmy nową przesyłkę z Anglii i…

Więcej

Informacja o otwarciu nowego lokalu

INFORMACJA O OTWARCIU NOWEGO LOKALU         …………………., dnia ……………….. Adresat: ……………………………….         Firma Handlowo-Usługowa ………………………………………………… (nazwa) ma…

Więcej

Informacja o otwarciu nowego sklepu

INFORMACJA O OTWARCIU NOWEGO SKLEPU       ……………………….., dnia ………… Adresat: ……………………………….         Szanowni klienci,   niniejszym informujemy, że firma…

Więcej

Informacja o podłączeniu urządzenia do sieci

INFORMACJA O PODŁ¡CZENIU URZ¡DZENIA DO SIECI         ……………………, dnia…………………   Adresat:………………………………….           Niniejszym informuję, że urządzenie…

Więcej

Informacja o zamianie przedstawiciela

INFORMACJA O ZAMIANIE PRZEDSTAWICIELA       ………………, dnia …………………… Adresat: ………………………………       Szanowny Panie,   jest Pan naszym wieloletnim klientem i zawsze dobrze układała się Pańska…

Więcej

Informacja producenta o wstrzymaniu dalszej produkcji

INFORMACJA PRODUCENTA O WSTRZYMANIU DALSZEJ PRODUKCJI         ………., dnia…………….. Adresat:………………….       Szanowni Państwo,   w momencie otrzymania informacji o niedotrzymaniu przez Państwa postanowień umowy…

Więcej

Kondolencje

KONDOLENCJE         …………………., dnia …………………… Adresat: ………………………………….       Szanowny Panie,   z przykrością dowiedziałem się o śmierci Pańskiego …………………………… ….

Więcej

List motywacyjny do sprzedawców przed nowym rokiem

LIST MOTYWACYJNY DO SPRZEDAWCÓW PRZED NOWYM ROKIEM         Do: Działu sprzedaży Od: ………………………………………………………………….          Wszyscy udowodniliście, że jesteście nie tylko…

Więcej

List z okazji nowego roku

LIST Z OKAZJI NOWEGO ROKU       …………………….., dnia……………..   Adresat:…………………………………         Szanowni Państwo,   z okazji zakończenia Starego Roku chcielibyśmy serdecznie podziękować…

Więcej

Pismo do potencjalnych nowych klientów

PISMO DO POTENCJALNYCH NOWYCH KLIENTÓW         ………….., dnia…………………….. Adresat: …………………………….       Szanowni Państwo,   prosimy przyjąć gratulacje i życzenia wielu sukcesów w Państwa…

Więcej

Pismo konsumenta w sprawie wycofania szkodliwego produktu

PISMO KONSUMENTA W SPRAWIE WYCOFANIA Z RYNKU SZKODLIWEGO PRODUKTU         ……………………., dnia………………… Adresat:……………………………………     Szanowni Państwo,   chciałbym podziękować za szybką reakcję…

Więcej

Pismo z załączoną ankietą

PISMO Z ZAŁ¡CZON¡ ANKIET¡         ………………………, dnia ……………….. Adresat: …………………………………..     Szanowny Panie,   z pewnym niepokojem stwierdzamy, że od jakiegoś czasu nie współpracuje Pan z…

Więcej

Podziękowanie dla kierownika działu sprzedaży

PODZIÊKOWANIE DLA KIEROWNIKA DZIAŁU SPRZEDAŻY         …………………, dnia …………… Adresat: …………………………..         Szanowny Panie,   świadomi jesteśmy, że Pańskie zaangażowanie i umiejętne…

Więcej

Podziękowanie dla klienta wraz z kuponem rabatowym

PODZIÊKOWANIE DLA KLIENTA WRAZ Z OFIAROWANIEM KUPONU UPOWAŻNIAJ¡CEGO DO ZAKUPU Z RABATEM           ……………….., dnia……………… Adresat…………………………….       Szanowny Panie,   serdecznie dziękuję…

Więcej

Podziękowanie dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy

PODZIÊKOWANIE DLA PRACOWNIKA Z OKAZJI JUBILEUSZU JEGO PRACY         ……………., dnia …………………. Adresat:…………………………….       Szanowny Panie,   Dnia…

Więcej

Podziękowanie dla pracownika za postawę podczas napadu

PODZIÊKOWANIE DLA PRACOWNIKA ZA JEGO ZACHOWANIE PODCZAS NAPADU       …………, dnia …………………….. Adresat: ……………………………       Szanowny Panie,   chciałbym Pana wyróżnić i podziękować za przytomne…

Więcej

Podziękowanie dla współpracowników za zorganizowanie promocji

PODZIÊKOWANIE DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW ZA DOBRE ZORGANIZOWANIE PROMOCJI       ………………, dnia …………………. Adresat:……………………………..     Szanowni Państwo,   Promocja…

Więcej

Podziękowanie dyrekcji hotelu za przygotowanie imprezy

PODZIÊKOWANIE DYREKCJI HOTELU ZA ŚWIETNE PRZYGOTOWANIE IMPREZY         …………………, dnia …………………… Adresat: …………………………………..     Szanowni Państwo,   chciałbym wyrazić nasze zadowolenie z…

Więcej

Podziękowanie za prezent

PODZIÊKOWANIE ZA PREZENT       …………….., dnia …………………. Adresat:……………………………..         Szanowni Państwo,   po powrocie do domu czekała na nas miła niespodzianka – prezent od Państwa. Upominek…

Więcej

Podziękowanie za spotkanie z okazji odejścia z firmy

PODZIÊKOWANIE ZA MIŁE SPOTKANIE Z OKAZJI ODEJŚCIA PRZEDSTAWICIELA FIRMY       ………., dnia ………………….. Adresat: ……………………….         Szanowni Państwo,   serdecznie dziękuję za możliwość spotkania się…

Więcej

Podziękowanie za udaną prezentację

PODZIÊKOWANIE ZA UDAN¡ PREZENTACJÊ         ………….., dnia ……………………. Adresat: …………………………….         Szanowny Panie,   chciałbym podziękować za świetnie zorganizowaną i przeprowadzoną…

Więcej

Podziękowanie za uwagę i miłe przyjęcie

PODZIÊKOWANIE ZA UWAGÊ I MIŁE PRZYJÊCIE         ……………….., dnia ………………. Adresat: …………………………….     Szanowny Panie,   serdecznie Panu dziękuję! Zbyt często spotykam się zt natrętnymi agentami i…

Więcej

Poprawienie brzmienia dokumentu

POPRAWIENIE BRZMIENIA DOKUMENTU         …………, dnia ……………. Adresat: …………………..       Szanowny Panie,   załączam kopię dokumentu, który podpisałem i w którym zauważyłem pewne nieścisłości. Należy…

Więcej

Posezonowa wyprzedaż towarów

POSEZONOWA WYPRZEDAŻ TOWARÓW         ……………, dnia ……………… Adresat: ……………………….       ………………………………………………………..(nazwa sklepu) ma przyjemność poinformować naszych…

Więcej

Powiadomienie klienta o wprowadzeniu nowego modelu wyrobu

POWIADOMIENIE KLIENTA O WPROWADZENIU NOWEGO MODELU WYROBU         ………., dnia ………………… Adresat: ……………………..       Szanowny Panie,   niniejszym informuję, że ……………………… (nazwa wyrobu), model…

Więcej

Prezentacja działalności firmy

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI FIRMY       ………., dnia ………………….. Adresat:………………………..       Szanowni Państwo,   jesteśmy nowymi właścicielami firmy ……………………………. (nazwa firmy) i życzymy…

Więcej

Przedstawienie nowego sklepu

PRZEDSTAWIENIE NOWEGO SKLEPU         ………………., dnia…………………. Adresat:……………………………….         Szanowni Państwo,   ……………………….(nazwa firmy) otwarła nowy sklep w…

Więcej

Przeproszenie za nieobecność na spotkaniu służbowym

PRZEPROSZENIE ZA NIEOBECNOŚÆ NA SPOTKANIU SŁUŻBOWYM           ………………….., dnia……………..   Adresat: …………………………….         Szanowni Państwo,   najmocniej przepraszam za…

Więcej

Przeproszenie za niewłaściwe zachowanie

PRZEPROSZENIE ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE           ………………………, dnia ………………………   Adresat:………………………………………….       Szanowny Panie,   muszę przyznać, że moje…

Więcej

Usprawiedliwienie odmowy sponsorowania akcji dobroczynnej

USPRAWIEDLIWIENIE ODMOWY SPONSOROWANIA AKCJI DOBROCZYNNEJ         ………………….., dnia……………   Adresat…………………………….     Szanowni Państwo,   chcielibyśmy wyrazić nasze ubolewanie, a zarazem…

Więcej

Wyrazy współczucia z powodu śmierci kolegi

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA Z POWODU ŚMIERCI KOLEGI       …………, dnia …………………….. Adresat: …………………………….       Szanowni Państwo,   właśnie dzisiaj jeden z naszych dyrektorów poinformował mnie o…

Więcej

Zaproszenie do sklepu na prezentację towarów i usług

ZAPROSZENIE DO SKLEPU NA PREZENTACJÊ TOWARU I USŁUG         ……………………, dnia…………….   Adresat:………………………………         Szanowny Panie,   mamy zaszczyt zaprosić Pana na prezentację…

Więcej

Zaproszenie do warsztatu samochodowego

ZAPROSZENIE DO WARSZTATU SAMOCHODOWEGO       …………., dnia ………………. Adresat:………………………..       Szanowny Panie,   upłynęło już pół roku, od kiedy mieliśmy przyjemność wykonać serwis Pańskiego samochodu….

Więcej

Zaproszenie klienta do kolejnej wizyty

ZAPROSZENIE KLIENTA DO KOLEJNEJ WIZYTY       ………….., dnia …………………. Adresat: ………………………….       Szanowny Panie,   minęło już pół roku od ostatniej Pańskiej wizyty u nas. Czyżby był Pan z nas…

Więcej

Zaproszenie na prezentację nowych wyrobów

ZAPROSZENIE NA PREZENTACJÊ NOWYCH WYROBÓW         …………………, dnia ……………….. Adresat:………………………………       Szanowni Państwo,   mamy przyjemność zaprosić Państwa na prezentację naszych…

Więcej

Zaproszenie na promocję nowego wyrobu

ZAPROSZENIE NA PROMOCJÊ NOWEGO WYROBU         …………………., dnia………………….. Adresat:…………………………………           Serdecznie zapraszamy w czwartek, …………………………….(data), na…

Więcej

Zaproszenie na uroczystość z okazji odejścia pracownika na emeryturę

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE POŻEGNANIE PRACOWNIKA ODCHODZ¡CEGO NA EMERYTURÊ         ………….., dnia …………………. Adresat:……………………………       Szanowni Państwo,   zapraszamy do wzięcia udziału w…

Więcej

Zawiadomienie o nieskorzystaniu z zaproszenia na kolację służbową

ZAWIADOMIENIE O NIESKORZYSTANIU Z ZAPROSZENIA NA KOLACJÊ (SŁUŻBOW¡)         ………………, dnia ……………   Adresat:…………………………       Szanowny Panie,   oboje z mężem wysoko sobie cenimy otrzymanie…

Więcej

Zawiadomienie o wizycie nowego przedstawiciela

ZAWIADOMIENIE O WIZYCIE NOWEGO PRZEDSTAWICIELA         ………………., dnia……………………… Adresat…………………………………….       Szanowni Państwo,   z przyjemnością informuję, że nowym agentem…

Więcej

Zmiana siedziby firmy, potwierdzenie

ZMIANA SIEDZIBY FIRMY, POTWIERDZENIE         ………………, dnia…………… Adresat:………………………..         Niniejszym potwierdzam, że w …………………………………………..(nazwa urzędu) została…

Więcej

Zwrot prezentu ze względu na etykę zawodową

ZWROT PREZENTU ZE WZGLÊDU NA ETYKÊ ZAWODOW¡           …………………., dnia………….   Adresat:…………………………..         Szanowny Panie,   miło mi z powodu okazanej wdzięczności i prezentu…

Więcej

Zwrot zbyt drogiego prezentu

ZWROT ZBYT DROGIEGO PREZENTU         …………………., dnia…………………… Adresat:…………………………………..       Szanowni Państwo,   chciałbym Państwu serdecznie podziękować za piękny prezent, który…

Więcej

Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia

ŻYCZENIA SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA         ……………, dnia………………………. Adresat:…………………………………     Szanowny Panie,   z przykrością dowiedziałem się o Pańskim wypadku i mam nadzieję, że…

Więcej

Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko

GRATULACJE Z OKAZJI AWANSU NA WYŻSZE STANOWISKO       ………….., dnia ……………. Adresat: ……………………       Szanowny Panie,   proszę przyjąć moje szczere gratulacje z okazji awansu na stanowisko…

Więcej

Gratulacje z okazji otwarcia nowej firmy

GRATULACJE Z OKAZJI OTWARCIA NOWEJ FIRMY         …………………., dnia………… Adresat: ………………………..       Szanowny Panie,   z przyjemnością przeczytałem o otwarciu przez Pana nowego przedsiębiorstwa. Wybrał…

Więcej

Gratulacje z powodu osiągnięcia sukcesu zawodowego

GRATULACJE Z POWODU OSI¡GNIÊCIA SUKCESU ZAWODOWEGO         …………………, dnia ……………. Adresat: ………………………….       Szanowny Panie,   udowodnił Pan, że można zrobić to, co wielu pesymistom wydawało…

Więcej

Gratulacje z powodu pomysłu innowacyjnego

GRATULACJE Z POWODU POMYSŁU INNOWACYJNEGO       ……………, dnia ……………….. Adresat: …………………………       Szanowny Panie, starannie przestudiowaliśmy Pańską propozycję skupu butelek z naszej firmy i stwierdziliśmy, że…

Więcej

Gratulacje z powodu poszerzenia działalności firmy

GRATULACJE Z POWODU POSZERZENIA DZIAŁALNOŚCI FIRMY       ……………………, dnia ……………. Adresat: ……………………………..         Szanowny Panie,   z ogromną satysfakcją dowiedzieliśmy się o poszerzeniu…

Więcej

Gratulacje za dobrze wykonaną pracę

GRATULACJE ZA DOBRZE WYKONAN¡ PRACÊ         ………….., dnia ………………… Adresat: ………………………..       Szanowny Panie,   ……………………………………………………..(nazwa zadania), które…

Więcej

Informacja o chorobie pracownika

INFORMACJA O CHOROBIE PRACOWNIKA         …………….., dnia………………. Adresat:………………………….     Szanowny Panie, niniejszym informuję, że otrzymaliśmy Pańskie pismo zaadresowane do ……………… (imię i nazwisko…

Więcej

Informacja o imprezie pożegnalnej koleżanki

INFORMACJA O IMPREZIE POŻEGNALNEJ KOLEGI         ………………., dnia …………….. Adresat: …………………………     Szanowni Państwo,   chciałabym Państwa poinformować, że zamierzamy zorganizować zabawę pożegnalną dla…

Więcej