Kredyty

Złożenie prokury przez prokurenta


 

ZŁOŻENIE PROKURY PRZEZ PROKURENTA

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………….. zamieszkały w ……………………………………………………………………………………………………………… legitymujący się dowodem osobistym seria ……………………….nr ………………………………………… Prokurent spółki …………………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że z dnia ………………………………………………………………………….. składam prokurę ustanowioną dnia …………………………….. przez…………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………..

podpis Prokurenta