Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Odwołanie prokury


 

ODWOŁANIE PROKURY

 

My niżej podpisani wspólnicy spółki …………………………………………………………………………………….

z siedzibą w……………………………………………………………… z dniem ……………………odwołujemy prokurę………………………………………………………………………………………………………………………..zamieszkałemu  w ………………………………………………………………………………………………………… legitymującego się dowodem osobistym seria ………….. nr…………………………………………………. wydanym przez……………………………………………………………………………………………………………..

 

podpisy Wspólników