Kredyty

Oryginalne dywany


ORYGINALNE DYWANY

 

 

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat: …………………………………..

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

oferujemy bardzo bogaty wybór najpiękniejszych i najlepszej jakości dywanów sprowadzanych z Dalekiego Wschodu. Ich zaletą jest to, że w odróżnieniu od wykładzin dywanowych nigdy nie wychodzą z mody i zawsze zachowują swoją wartość. Zmieniając mieszkanie, dywan rolujecie i zabieracie Państwo ze sobą, podczas gdy wykładzinę trzeba pozostawić.

Zapraszamy!

 

 

Z poważaniem

 

   ………………………………………..

     (podpis)