Kredyty

Kontrakt eksportowy


 

KONTRAKT EKSPORTOWY

 

zawarty dnia ……………………………………….r. w …………………………………………………. pomiędzy:

SPRZEDAJ¡CY:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

KUPUJ¡CY: ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

TOWAR:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ILOŚÆ: ………………………………………………………………………………………………………………………..

CENA: …………………………………………………………………………………………………………………………

TERMIN ODBIORU: …………………………………………………………………………………………………………….. TRANSPORT: ……………………………………………………………………………………………………………….. PŁATNOŚÆ: ………………………………………………………………………………………………………………………… BANK SPRZEDAJ¡CEGO: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

BANK KUPUJ¡CEGO

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ARBITRAŻ:

Sąd właściwy dla siedziby Kupującego z zastosowaniem przepisów prawa kraju sprzedającego.

 

 

…………………………………………….                                         …………………………………………………

          Sprzedający                                                                                    Kupujący