Kredyty

Upomnienie z powodu zaległych płatnościUPOMNIENIE Z POWODU ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

 

 

 

 

…………………………., dnia………………

 

Adresat:……………………………………….

 

 

Szanowny Panie,

 

zgodziliśmy się na Pańską prośbę i odłożyliśmy płatność, której termin mija dnia …………………….. (do dnia………………………..). Informujemy jednak, że o ile w podanym wyżej terminie zaległa kwota nie zostanie uregulowana, to nasi prawnicy skierują sprawę na drogę sądową. Jako człowiek biznesu jest Pan w stanie łatwiej zrozumieć, że nie możemy dłużej tolerować Pańskiej zwłoki.

 

Oczekujemy na uregulowanie długu do dnia…………………………… (termin, jak wyżej).

 

 

Z poważaniem,

 

………………………………………..

(podpis)