Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Informacje przcownika o kosztach poniesionych podczas podróży


INFORMACJA PRACOWNIKA O KOSZTACH PONIESIONYCH PODCZAS PODRÓŻY

 

 

 

…………………………………………………….

(imię i nazwisko pracownika)

 

Podróż służbowa do ………………………………………

Obejmuje okres od ………………… do …………………….

 

PONIESIONE WYDATKI:

Hotel /zakwaterowanie                                             ………………………………. PLN

Wyżywienie                                                              ………………………………. PLN

Opłaty                                                                       ……………………………….. PLN

Koszty przejazdu (samolot, pociąg autobus)            ……………………………….. PLN

Samochód osobowy- przejechanych kilometrów      ……………..po …………… PLN

łącznie                                                                       ………………………………. PLN

Parkingi                                                                     ………………………………. PLN

Telefon                                                                      ………………………………. PLN

Pozostałe                                                                   ………………………………. PLN

 

Potwierdzam, że powyższe wydatki pokrywają się z rzeczywiście poniesionymi i są zgodne z wymogami firmy.

Załączam rachunki.

 

……………………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

 

 

Zgadzam się na pokrycie powyższych kosztów.

 

…………………………………………………………

(imię i nazwisko)