Kredyty

EFL leasing dla rolników


Europejski Fundusz Leasingowy w swojej ofercie posiada leasing i pożyczkę dla rolników w ramach produktu ARGOlinia.

AGROlinia jest formą leasingu, który umożliwia rolnikom korzystanie ze sprzętu bez konieczności jego zakupu. AGROlinia jest także pożyczką inwestycyjną, dostępną w sytuacji ubiegania się o dotacje europejskie.

W ramach AGROlinii rolnicy mogą skorzystać z:

 • finansowania wszystkich gospodarstw rolnych, w tym działów produkcji specjalnej
 • pożyczki dostępnej dla beneficjentów dotacji europejskich w ramach programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (obszar świadczenia usług dla gospodarstw)
 • finansowania nowego i używanego sprzętu; w pożyczce możliwość finansowania VAT

Warunki finansowania:

Agroleasing:

 • okres finansowania do 72 miesięcy
 • wkład własny od 0%
 • leasing w PLN, EUR, CHF
 • stała lub zmienna stopa procentowa

Pożyczka:

 • okres finansowania do 84 miesięcy
 • wkład własny od 0%
 • pożyczka w PLN
 • zmienna stopa procentowa