Kredyty

Bankowość elektroniczna SGB-Bank


Usługa bankowości elektronicznej SGB-Bank24 to bezpieczny dostęp do konta poprzez:

Internet – Dostęp do konta 24 godz. na dobę z każdego miejsca na świecie. bankowość internetowa posiada wiele funkcji:

 • dostęp do informacji m.in. o rachunku, posiadanych kredytach, kartach debetowych czy kredytowych
 • możliwość doładowania konta telefonu komórkowego na kartę (pre-paid)
 • realizacja przelewów zwykłych, do ZUS, do organu podatkowego
 • możliwość zakładania lub likwidowania lokaty
 • zakładka Wnioski – można w wygodny sposób wysłać do Banku wniosek ze swojego konta np. wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego
 • można definiować i korzystać z szablonów przelewów
 • można zdefiniować stałych odbiorców przelewów
 • koszyk zleceń – można przygotować większą ilość zleceń i łącznie je zaakceptować
 • można składać przelewy z przyszłą datą realizacji
 • można składać zlecenia stałe, edytować je i czasowo zawieszać ich realizacje
 • dla firm: możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników konta przez wskazanie – kto i do jakich informacji ma dostęp oraz kto jakie operacje może wykonywać
 • realizacja przelewów zagranicznych
 • pojedyncze i zbiorcze podpisywanie grupy przelewów
 • wycofanie podpisu przelewów
 • wstrzymanie realizacji przelewów
 • usuwanie przelewów
 • współpraca z programem księgowym firmy
 • raporty/archiwum przelewów
 • realizacja zlecenia stałego z dowolną częstotliwością dni, miesięcy i lat
 • czasowe zawieszenie realizacji zlecenia stałego, modyfikacja i anulowanie zlecenia

Teleserwis to stały dostęp do konta za pomocą telefonu komórkowego. Teleserwis to automatyczny serwis telefoniczny, po połączeniu z którym automatyczny doradca udzieli  informacji np. o rachunku, czy karcie kredytowej. Za jego pomocą można sprawdzić:

 • informacje o saldzie na rachunku bieżącym, walutowym
 • informacje o posiadanych lokatach
 • informacje o stanie rachunku karty kredytowej i charge (dostępny limit, stan zadłużenia, data i wymagana kwota minimalnej wpłaty)
 • informacje o stanie posiadanych kredytów (aktualna kwota kredytu, wysokość i data spłaty najbliższej raty)
 • sprawdzić historie rachunku
 • sprawdzić lub pobrać na faks oprocentowanie rachunków bieżących, kredytów, lokat, aktualne kursy walut
 • zlecić wykonanie przelewu na zdefiniowaną listę odbiorców
 • zlecić założenie lokaty
 • zmienić Telekod do Serwisu SMS/Teleserwisu
 • połączyć się z Doradcą Call Center

Serwis SMS – polegają na przekazywaniu przez bank informacji w formie wiadomości SMS na podany numer telefonu komórkowego. Klient może wybrać poszczególny pakiet usługi:

 • zmiany salda rachunku – Pakiety Podstawowy, Rozszerzony oraz dla Aktywnych
 • dokonania transakcji przy użyciu karty – Pakiety Podstawowy, Rozszerzony oraz dla Aktywnych
 • zrealizowania lub odrzucenia przelewu – Pakiety Rozszerzony oraz dla Aktywnych
 • zalogowania do Banku przez Internet /Teleserwis – Pakiet dla Aktywnych

Dzięki usłudze SMS klient może wysłać zapytanie lub zlecenie w postaci wiadomości SMS i otrzyma informację zwrotną.